Kayaking Norway 2014

Expeditionen pågår just nu: www.kayakingnorway2014.com

Kayaking Norway 2014 Poster

Idé:
Paddla hela Norges kust sommaren 2014. Från Jakobselv i norr, vid den ryska riksgränsen, till Strömstad i syd, vid den svenska riksgränsen.

Omfattning:
Ca 100 dagar till sjöss.

Start:
I mitten av juni 2014 vid Jakobselv, den rysk-norska gränsen.

Syfte:
Att undersöka och kartlägga den marina skräpsituationen längs hela Norges kust ur en havspaddlares perspektiv. Föra vårt egna skräpobservations-protokoll minst 1 gång varje dag vid de platser vi besöker, exempelvis där vi bor över natten. Skräp samlas och förs till container vid möjlighet.

I efterhand kommer vi att göra en dokumentärfilm över resan som ska visualisera äventyret i sig och vårt miljöarbete längs kusten.

Målbild:
Nå Strömstad inom ca 100 dagar, kartlägga skräpsituationen längs hela kusten, genomföra projektet helskinnade och på ett säkert sätt, gå i mål med material för kommande analyser av data och vidare forskning.

Test-tur:
En förberedande tur i Bohuslän, Sverige, gick av stapeln den 17/4 2014. Turen varade i 2 veckor och leddes av Tim Ekstam. Syftet var att träna, testa utrustning och svetsa ihop teamet. Två väldigt händelserika och behövliga veckor!

Blogg:
Dagligen uppdaterad både innan expeditionen och under dess gång, se länken nedan:
www.kayakingnorway2014.com
(publicerades den 16/4 2014, dagen innan test-turen i Bohuslän)

Uppföljning på Facebook:
Expeditionen kommer att följas på Paddla för Livets Facebooksida men har också en egen Facebooksida som kommer att uppdateras i större omfattning:
https://www.facebook.com/PaddlaForLivet

https://www.facebook.com/kayakingnorway2014

Involverade personer:

Alexander Betsholtz – paddlare

Johan Mikkelsen – paddlare

Tim Ekstam – organisatör och projektledare
(Är involverad under planeringen av expeditionen, test-turen i april och från landsidan då expeditionen kommer att paddlas. Kommer att leda arbetet efter expeditionen med analys, bearbetning och vidare forskning av insamlad data.)

Från vänster: Alex, Tim, Johan

Expeditionens sponsorer:

Skim Kayaks

Aclima

Hilleberg

Kajaktiv

Om Kayaking Norway 2014

Denna expedition innebär en lång och tuff resa i havskajak längs hela norska kusten sommaren 2014. Expeditionen startar i nordöstra Norge, där Jakobselv utgör den norsk-ryska gränsen och möter havet. Startskottet går av i mitten av juni 2014 då kajakstävarna kommer att riktas västerut för att börja den långa resan längs hela kusten. Målet är att nå Strömstad i Sverige ca 100 dagar senare, efter att ha kartlagt och undersökt marint skräp längs hela resan.

Förutom det paddeläventyr denna typ av resa innebär, har också expeditionen en speciell prägel. Då detta är ett projekt med ”Paddla för Livet” syftar expeditionen i ett miljöengagemang, där det huvudsakliga målet är att undersöka marin nedskräpning längs hela norska kusten. Vi kommer aktivt att arbeta för att sprida vårt budskap om hur man bör vårda naturen och försöka inspirera människor att tänka på ett hållbart sätt. Under resan kommer vi att dokumentera den marina skräpsituationen på alla platser vi går iland på. Vi kommer att föra vårt egna ”skräpobservation-protokoll” på dessa platser, som vi i efterhand kommer att analysera, bearbeta och använda för vidare forskning. Om vi har möjlighet att ta med delar av hittat skräp till återvinningsstationer och hjälpsamma människor vi möter vid kusten kommer vi att göra det.

När expeditionen har gått i mål kommer vi att använda alla våra skräpobservations-protokoll som underlag för intressanta föreläsningar, vidare forskning, men även för att göra en egen dokumentärfilm. Med andra ord, under hösten 2014 vill vi presentera en dokumentär om expeditionen och vår miljöresa längs den norska kusten.

Expeditionen kommer att paddlas av Alexander Betsholtz & Johan Mikkelsen, och ledas av Paddla för Livets grundare Tim Ekstam som huvudsakligen är involverad från land.

/ Paddla för Livet 2014,
Tim Ekstam , Alexander Betsholtz & Johan Mikkelsen

Till Bloggen!